massage nha trang

  1. Baovu

    Mai đi Nha Trang ae cứu

    Chuyện là vầy mấy tml, tao sắp đi Nha Trang mà dcm ko biết chỗ massag hay dit gái khoai gì đó ổn, ko ai hướng dẫn hay đi chung thật ra đi một mình cũng dc, mấy tml chỉ tao tao khổ quá ! Để lại sdt zalo tao pm cũng được. Tao cảm tạ muôn kiếp
  2. MrNhaTrang

    Massage Nha Trang

    mình cũng thuộc thể loại thích ms hơn đá phò chịch choạc rau dưa nên cũng có một số kn ở khoản mục giải trí này mình hay công tác ở NT nên cũng biết đc nhiều chỗ để đc gọi là thổ địa ở tp này nay có mấy cs ms cũng muốn rv cho ae nào có cùng sở thích nếu đến NT này du lịch thì xem qua đỡ phải lọ...
Top