MB lan hương tân bình ngon ko anh e

cu nhỏ

Đầu đường xó chợ
Tao thấy bên R.p.h.a.n.g trước có bài 1 thằng khách hỏi cái mụn trên chim của MB Lan Hương này là sao thì cả hội bánh trái, acc clone rồi cả MB này vào chửi um lên. Cái mụn ngay chim bữa bài đó có hình luôn nhìn ớn ớn. Tụi nó bâu vào cắn, thằng khách cũng đéo vừa rep từng đứa một. Xong sau đó tụi nó chung tiền cho quản trị hay sao mà trang đó xóa sạch các bài đấy luôn. Có mụn chim như bệnh lậu ấy. Mày chơi về khen thì được mà góp ý thì chuẩn bị mà tiếp acc clone và bánh và em hàng vào cắn.
 
Oppa
L

longraptor

Trẩu tre
Tao thấy bên R.p.h.a.n.g trước có bài 1 thằng khách hỏi cái mụn trên chim của MB Lan Hương này là sao thì cả hội bánh trái, acc clone rồi cả MB này vào chửi um lên. Cái mụn ngay chim bữa bài đó có hình luôn nhìn ớn ớn. Tụi nó bâu vào cắn, thằng khách cũng đéo vừa rep từng đứa một. Xong sau đó tụi nó chung tiền cho quản trị hay sao mà trang đó xóa sạch các bài đấy luôn. Có mụn chim như bệnh lậu ấy. Mày chơi về khen thì được mà góp ý thì chuẩn bị mà tiếp acc clone và bánh và em hàng vào cắn.
ghê thiệt hic
 
Top