Sài Gòn Thằng nào giới thiệu cho tao mấy em gái bay phòng. Tao vodka luôn

Betapbay

Checker mới lớn
Uk80q.md.jpg Uk61O.md.jpg
Hôm qua tao book 2 bé này, 3 củ/1 bé,phục vụ từ a - z. À mà trước khi bay, bọn tao đi nhậu làm quen nữa, bo thêm cho mỗi bé 500k. Tổng hôm qua bọn tao hết 4,7 củ tiền đồ, 7 củ tiền bo, 3 củ phòng chung cư, 1 củ tiền nhậu .


UkWjZ.md.jpg
Bạn rv chán quá
 

Nguyenson1510

Trẩu tre
Uk80q.md.jpg Uk61O.md.jpg
Hôm qua tao book 2 bé này, 3 củ/1 bé,phục vụ từ a - z. À mà trước khi bay, bọn tao đi nhậu làm quen nữa, bo thêm cho mỗi bé 500k. Tổng hôm qua bọn tao hết 4,7 củ tiền đồ, 7 củ tiền bo, 3 củ phòng chung cư, 1 củ tiền nhậu .


UkWjZ.md.jpg
2 e ngon đấy bro
 
Uk80q.md.jpg Uk61O.md.jpg
Hôm qua tao book 2 bé này, 3 củ/1 bé,phục vụ từ a - z. À mà trước khi bay, bọn tao đi nhậu làm quen nữa, bo thêm cho mỗi bé 500k. Tổng hôm qua bọn tao hết 4,7 củ tiền đồ, 7 củ tiền bo, 3 củ phòng chung cư, 1 củ tiền nhậu .


UkWjZ.md.jpg
Dm 3 củ từ a tới z. M hộp t con thứ 2 dc k
 
Top