Yếu sinh lý xts vào đây

LadyKiller1998

Trẩu tre
Không PR gì cả nhưng chị này rất có tâm chữa bằng thuốc rượu. Rất nhiều ng chị chữa khỏi kể cả những ca hiếm muộn. Nói sơ trước là chữa bằng rượu ngâm.
Có 2 kiểu là rượu c đã ngâm sẵn mua vài l về uống hết ngay.
Hoặc thuốc về tự đổ rượu ngâm này thì cho ai cơ địa hấp thu kém phải dùng thời gian dài
Này khác vs thuốc tê bôi hay các cái khác là chữa xong không bị lại và sức khỏe hay nồng độ testosterone cao hơn hẳn trước kiểu khỏe từ trong ra. Ai hứng thú e share r các bác tìm hiểu. C này hơi khó tính nhưng rất có tâm, chỉ cần các bác tin tưởng kiên trì. Chứ vào hỏi vs kiểu k tin tưởng chị không bán đâu
 

21122510

Trẻ trâu
Không PR gì cả nhưng chị này rất có tâm chữa bằng thuốc rượu. Rất nhiều ng chị chữa khỏi kể cả những ca hiếm muộn. Nói sơ trước là chữa bằng rượu ngâm.
Có 2 kiểu là rượu c đã ngâm sẵn mua vài l về uống hết ngay.
Hoặc thuốc về tự đổ rượu ngâm này thì cho ai cơ địa hấp thu kém phải dùng thời gian dài
Này khác vs thuốc tê bôi hay các cái khác là chữa xong không bị lại và sức khỏe hay nồng độ testosterone cao hơn hẳn trước kiểu khỏe từ trong ra. Ai hứng thú e share r các bác tìm hiểu. C này hơi khó tính nhưng rất có tâm, chỉ cần các bác tin tưởng kiên trì. Chứ vào hỏi vs kiểu k tin tưởng chị không bán đâu
Hộp tôi với
 

special68

Trẩu tre
Không PR gì cả nhưng chị này rất có tâm chữa bằng thuốc rượu. Rất nhiều ng chị chữa khỏi kể cả những ca hiếm muộn. Nói sơ trước là chữa bằng rượu ngâm.
Có 2 kiểu là rượu c đã ngâm sẵn mua vài l về uống hết ngay.
Hoặc thuốc về tự đổ rượu ngâm này thì cho ai cơ địa hấp thu kém phải dùng thời gian dài
Này khác vs thuốc tê bôi hay các cái khác là chữa xong không bị lại và sức khỏe hay nồng độ testosterone cao hơn hẳn trước kiểu khỏe từ trong ra. Ai hứng thú e share r các bác tìm hiểu. C này hơi khó tính nhưng rất có tâm, chỉ cần các bác tin tưởng kiên trì. Chứ vào hỏi vs kiểu k tin tưởng chị không bán đâu
Bacs check ib m với
 
Top